اطلاعات تماس 04134403944

گالری

 


بسته بندی فرم فیل سیل

 

1- دستگاه فرم فیل سیل برای بسته بندی پنیر خامه ای:

 

2- دستگاه فرم فیل سیل برای بسته بندی کرم ارده:

 

 

3- دستگاه فرم فیل سیل برای بسته بندی آبمعدنی لیوانی:

 

 


پرکن مایعات رقیق وغلیظ

 

1- دستگاه پرکن برای عسل و مربا:

 

 

2- دستگاه پرکن برای آبمیوه 5 لیتری:

 

 

3- دستگاه پرکن برای گالن 20 لیتری: